Nokia Ovi Suite 3.4.40

Nokia Ovi Suite 3.4.40

Nokia Corporation – Freeware –
ra khỏi 70 phiếu
4 Stars User Rating
Nhận được nhiều nhất của điện thoại và máy PC của bạn. Di chuyển hình ảnh, video, âm nhạc, và nhiều hơn nữa giữa điện thoại và máy PC, và nhận được phần mềm điện thoại mới nhất. Tải về ứng dụng, nhạc, hoặc miễn phí bản đồ đường phố, và sao lưu nội dung quan trọng. Nokia Suite có nghĩa là cho điện thoại Lumia mới nhất, chẳng hạn như gia đình Asha. Đối với mô hình cũ, hãy sử dụng Nokia PC Suite.

Tổng quan

Nokia Ovi Suite là một Freeware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Nokia Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 503 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Nokia Ovi Suite là 3.4.40, phát hành vào ngày 02/05/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/07/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 2.0.2.42, được sử dụng bởi 13 % trong tất cả các cài đặt.

Nokia Ovi Suite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Nokia Ovi Suite đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Nokia Ovi Suite!

Cài đặt

người sử dụng 503 UpdateStar có Nokia Ovi Suite cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại